Alltid en öppen dörr        -
Alltid en hjälpande hand!


Kamratskapet i Handenlänkarna ger oss missbrukare en hållbar nykter framtid, ett anständigt liv.
Av egen erfarenhet vet vi att ju längre tiden går desto svårare blir det att ta sig ur detta beroende.
Vänta inte, kontakta oss redan i dag!


       

Välkommen in i Handenlänkarnas         varma gemenskap!        


Din anonymitet, vår hederssak!
Vi bygger verksamheten helt på frivillighet, utan insyn från några myndigheter!
Öppet
Onsdagar 19-21 Punktmöte
Fredagan 19-21 Närstående välkomnas
OnsdagarFfriskvård med stavgång i Tyresta. Samling 13.00.

Besöksadress
Nynäsvägen 52
Ingång på baksidan. Se foto ovan th.
Telefon, ordförande dygnet runt 072 178 87 10
E-post till sällskapet, allmänt Klicka här
E-post För kontakt, information och till styrelsen

Vi finns på Facebook!
Klicka på till vänster.