Rikskursen


Anmälningstiden till kursen har gått ut!

Du kan ta kontakt med förbundet på någon av adresserna nedan för att höra med
dem om du kan boka in dig på någon restplats.
Därefter tar du kontakt med oss på Handenlänkarna så ordnar vi resten.