Organisation


Handenlänkarna
Fria Sällskapet Länkarna i Handen, i folkmun Handenlänkarna, är en suverän fristående idéell förening som har till ändamål att hjälpa människor med alkohol och annat drogberoende att leva ett nyktert, drogfritt och meningsfullt liv. Om de själva vill.
På årsmötet som vi har kring månadsskiftet februari/mars väljer vi styrelse, revisorer, valberedning samt de övriga förtroendefunktioner som årsmötet beslutar om.

Mellansvenska Länkdistriktet
För att i närområdet hålla kontakt med andra Länksällskap är vi medlemmar i Mellansvenska Länkdistriktet.
I distriktet har vi ett på vårens distriktsträff valt ett länkråd som har som uppgift att föra våra intressen mot regionala myndigheter, ordna studier och andra gemensamma aktiviteter. Distriktsträffen väljer också revisorer, valberedning, m fl.

De Fria Sällskapen Länkarnas samorganisation
Samorganisationens roll är att på årsmötet fatta gemensamma beslut för Länksällskapen i Sverige. Styrelsen skall i första hand verkställa gemensamt fattade beslut och ansvara för centrala kontakter med myndigheter och i övrigt tillvarata medlemsorganisationernas intressen.
På årsmötet, som sammanfaller med vårens riksträff, behandlas motioner, verksamhets- och revisionsberättelse. Vidare väljs en styrelse, revisorer, valberedning, m fl.
Under länken till vänster hittar du även kontaktinformation till våra systerorganisationer i Sverige och i Norge.

Länk-Nytt
De fria Länkarnas gemensamma tidning heter Länk-Nytt. Du finner information om prenumeration, annonsering, mm genom att klicka på länken till vänster.

70 år