Kakor, skript och säkerhet

Hemsidan använder inte kakor (coocies) eller inne- håller olika former av skript som påverkar din dator.
Ingen som helst registrering sker av dina användar- uppgifter på hemsidan handenlankarna.se men vi kan inte garantera detsamma hos de sajter som vi har länkat till i olika sammanhang.

Sidans uppbyggnad

Sidan är ett hantverk och all layout skrivs från grunden i Bluefish editor.
Både hemsidan och e-posten ligger på Apache-servrar.
Hemsidan är skriven i xhtml1 strict, teckensnitt
utf-8.
Utf-8 är ett universiellt teckensnitt och alla bok- stäver och tecken som finns i västeuropeiska
språk fungerar på hemsdan.

Mer information

Vår webbredaktör Erik Karlsson ger dig gärna mer information via e-post till Webbredaktören
På samma adress tar vi gärna emot ris,ros och idéer om hemsidans innehåll.