Kakor, skript och säkerhet

Hemsidan använder inte kakor (coocies) eller inne- håller olika former av skript som påverkar din dator.
Ingen som helst registrering sker av dina användar- uppgifter på hemsidan handenlankarna.se men vi kan inte garantera detsamma hos de sajter som vi har länkat till i olika sammanhang.

Personuppgifter (GDPR)

GDPR berör oss inte för vi har sedan tidigare strikta regler för publicering av namn på våra sociala medier. Endast de som är förtroendevalda, tjänstemän inom offentlig förvaltning, samt de som har gett sitt samtycke publiceras med namn. För de fotografier som handenlankarna.se lagt ut för publicering gäller samma regler.
Vi reserverar oss här för de länkar som vi har till andraparts sidor vilka vi inte råder över.

Sidans uppbyggnad

Sidan är ett hantverk och all layout skrivs från grunden i Bluefish editor.
Både hemsidan och e-posten ligger på Apache-servrar.
Hemsidan är skriven i xhtml1 strict, teckenuppsättning utf-8. Utf-8 är ett universiellt teckensnitt och alla bokstäver och tecken som finns i västeuropeiska språk fungerar på hemsdan.

Mer information

Vår webbredaktör Erik Karlsson ger dig gärna mer information via e-post till Webbredaktören nedan.
På samma adress tar vi gärna emot ris,ros och idéer på hemsidans innehåll.