Aktuellt


På den här sidan presenterar vi det som är på gång, aktuella möten och   rapporter från vårt Länksällskap!Foto Ingemar Rosén

Riksförbundets Kongress.


Sällskapen Länkarnas Riksförbund höll Kongress den 11 maj 2019.
Vi från Handenlänkarna var representerade med Björn, Erik och Stene, förstärkta av Stickan.
Du kan läsa det kongressuttalande som vi gjorde på kongressen samt kongressprotokollet genom att hämta pdf-filer via de länkar som du finner till vänster av denna text.
Om du har några ytterligare frågor om kongressen eller om Sällskapen Länkarnas Riksförbund kan du mejla till styrelsen på den adress som du finner till vänster långt ner på sidan.


Vi öppnar upp


Vi öppnar försöker med att hålla öppet även efter nyår och vi börjar börja 2021 med att ha öppet onsdagen den 13 januari. Därefter försöker vi att ha öppet på onsdagar.
Vi kommer hela tiden att vara beredd på att återigen få stänga om covid-19 tar fart igen och smittspridningen ökar men vi får hålla tummarna att utvecklingen går åt rätt håll.
Hotet att bli smittad av covid-19 är inte över och därför hänger det på oss att gemensamt göra vad vi kan för att hålla smittan från varandra.
Vi ser till att tvätta händerna ofta och håller avstånden till varandra så gott det går.
Om någon medlem av olika skäl känner att det är för tidigt att gå på ett möte eller behöver träffas mer än en gång per vecka finns alltid möjligheten att ta kontakt med Björne eller med Stene så ordnar vi ett möte antingen på lokalen, en promenad eller varför inte ta en fika på stan.
Om du är intresserad av att följa med på stavgången på onsdagar tar du också kontakt med Björne eller med Stene! I onsdags var det 9 personer som stavade sig fram i Tyrestaskogen.

        Ö p p e t t i d e r    

Möten de kommande 4 veckorna:
 • Medlemsmöte/Punktmöte Onsd den 13 januari klockan 19.00!
 • Punktmöte Onsdagen den 20 januari klockan 19.00!
 • Punktmöte Onsdagen den 27 januari klockan 19.00!
 • Punktmöte Onsdagen den   3 februari klockan 19.00! •         R a p p o r t e r 

  Rapport från årsmötet
  Vi fick äntligen ihop ett datum där vi kunde samlas till ett årsmöte och det blev på kvällen, onsdagen den 17 juni.
  Årsmötet gav den avgående styrelsen och kassören full och tacksam ansvarsfrihet för 2019 och den verksamhetsberättelse som lämnades godkändes. En medlem påpekade dock om stavgången kan gå under benämningen friskvård eftersom ett välgrundat rykte gör gällande att dessa promenader avslutas med kaffe tillsammans med ett stort fat med wienerbröd.
  Den fråga som upptog en stor del av årsmötet var om vi fortfarande har tillräckligt med kapacitet till att få ihop en styrelse som har tid och ork att hålla verksamheten uppe och glädjande nog ställde tre ur den gamla styrelsen upp för omval. Detta samtidigt som vi fick med oss ytterligare en frisk kraft.
  Som ordförande valdes Erik och som kassörer omvaldes Björn som tillsammans med ordförande kommer att hantera vår ekonomi fram till nästa årsmöte. Som övriga men ack så viktiga ledamöter blev det omval av Stickan och nyval av Stene.
  Coronan ställer till det för oss och vi kommer att hålla lokalen stängd för ordinarie möten preliminärt under resten av året men vi kommer att ompröva detta beslut när vi kan bedöma att smittorisken är minimal.
  Detta medför nu inte att vi inte kan ha mötesverksamhet när någon eller några medlemmar så önskar. Vi kan kontakta både Björne och Stene för att de skall ordna en träff. Om vi då kommer att träffas på lokalen, om vi skall ta oss en promenad eller en fika på samhället beslutar vi från tillfälle till tillfälle.
  Stavgången kommer att fortsätta som vanligt på onsdagseftermiddagarna. Även här kan du ta kontakt med Björne eller med Stene om du är intresserad att gå med.
  Läs gärna verksamhetsberättelsen som du finner i pdf-format om du klickar på länken till vänster.  Rapport från styrelsens möte den 3 september
  Styrelsen beslutade att öppna för möten i höst och vi börjar med att sammankalla till ett möte onsdagen den 9 september klockan 19.00 där vi tillsammans skall komma överens om vilka dagar som vi skall ha öppet i höst och i vinter.
  Styrelsen har också beslutat om att vi går över från att ha ett medlemsmöte var fjortonde dag till en gång per månad och oavsett vad vi beslutar om på mötet på onsdag kommer vi under resten av åretatt ha ett medlemsmöte den 23 september, den 14 oktober, den 18 november och den 9 december. Samtliga möten öppnas klockan 19.00 och de åtföljs av ett punktmöte.
  Vi komemr att ha en Höstfest, en höstgryta och styrelsen kommer på kommande styrelsemöte besluta om tid och plats.
  Det har varit ett Distriktsårsmöte i Borlänge där bl a nya stadgar för Distriktet antogs. Du kan läsa både protokoll och de nya stadgarna på vår anslagstavla.
  Erik, mötesordförande
  Nästa medlemsmöte är onsdagen den 13 januari klockan 19.00. Styrelsen träffas samma dag fast redan klockan 18.00.

  Om du har något förslag på verksamhet eller några frågor är du välkommen att kontakta styrelsen och du finner vår e-postadress via länken till vänster.  Hemsidan
  För att göra sidan så bra som möjligt önskar vi dina synpunkter på dess innehåll. Vad saknar du? Vad kan bli bättre?
  Tveka inte att säga till! Du gör det enklast genom att mejla webbredaktören på den klickbara länken längst ner på sidan.