Aktuellt


På den här sidan presenterar vi det som är på gång, aktuella möten och   rapporter från vårt Länksällskap!
Handensällskapet medlem i Rikslänkarna!


I slutet av maj antog styrelsen i Sällskapen Länkarnas Riksförbund Sällskapet Länkarna Handens medlemsansökan och, efter den karenstid som riksförbundet har i stadgarna för nyintredda sällskap på sex månader kommer vi att vara en fullvärdig medlem i förbundet.
Efter det att beslutet på det sammankallade medlemsmötet den 2 maj hade tagits om att vi i Handenlänkarna skulle ansluta oss till Rikslänkarna skrev våra firmatecknare i styrelsen, dvs ordförande Gunnar och kassör Björn på en inträdesansökan den 23 maj.
I det distrikt som vi är anslutna till är det endast ett sällskap som ännu inte har tagit ställning till om de skall söka medlemskap i Rikslänkarna.
Vårt Mellansvenska Distrikt behåller vi när vi ansluts till Rikslänkarna utan några organisatoriska förändringar, förutom ett namnbyte för att passa in i vår nya organisation.
Handenlänkarna kommer inte att se sitt beslut att ansluta sig till Rikslänkarna som att sällskapet på något vis ändrar uppfattning om att vi är Länkkamrater, oavsett om vi är anslutna till ett riksförbund eller ej. Vi ser oss som ett Länksällskap fyllt av länkkamrater som kämpar för att behålla vår egen nykterhet och för att de som vill men inte lyckas med att hålla sin nykterhet är de viktigaste uppgiften för oss att i vår dagliga gärning stötta dessa i dess kamp mot drogen.


        Ö p p e t   o c h  s t ä n g t
Vi har öppet följande tiderVintertider
september - juni
Månd, onsd, fred. 19-21.
På måndagar är anhöriga hjärtligt välkomna!
      Sommartider
Från midsommar, juli och augusti
Onsdagar och fredagar 19-21
På fredagar är anhöriga hjärtligt välkomna!


        K o m m a n d e   p u n k t m ö t e n  

Punktmöten de kommande 4 veckorna:
 • Onsdagen den   5 september klockan 19.00!
 • Onsdagen den 12 september klockan 19.00!
 • Onsdagen den 19 september klockan 19.00!
 • Onsdagen den 26 september klockan 19.00!
 •         S o m m a r   o c h   s e m e s t e r

  Varför inte ta med familjen eller åka ensam och semestra i glada Länkkamraters lag på någon av våra Sommarhem?
  I Handenlänkarna är vi ett litet gäng som i mitten av augusti brukar åka ner tillsammans för att fira semester i Ljunghusen med salta bad i den östra ändan av Öresund.
  Om du vill följa med oss till Ljunghusen kan du kontakta Stene för mer information. Du hittar hans telefonnummer i telefonlistan.
  Läs mer om både Ljunghusen i Skåne, Lugnet utanför Arvika och Sunnerö utanför Lerum under länkarna till vänster.


          R a p p o r t e r 

  Rapport från årsmötet
  Styrelsen fick full och tacksam ansvarsfrihet för 2017 och ur styrelsen omvaldes Björn, Erik, Gunnar (ordförande) och Stickan.
  Läs gärna verksamhetsberättelsen som du finner i pdf-format om du klickar på länken till vänster.

  Rapport från styrelsemötet den 23 maj
 • På styrelsemötet den 23 maj skedde det historiska att en ansökan om medlemsskap i Sällskapen Länkarnas Riksförbund, eller Rikslänkarna som vi ofrast kallar denna centralorganisation skrevs under och skickades in.
 • Från Riksträffen i Jönköping rapporterades att förhandlingarna till stor del handlade om att ungefär hälften av länksällskapen kommer att ansöka om inträde i Rikslänkarna. Precis som hos oss tidigare handlade det för dessa sällskap främst om en rädsla för att de så viktiga bidragen från kommun och/eller länsstyrelse skulle försvinna vid en övergång. Så är inte fallet när en övergång är förankrad hos bidragsgivaren men ett efektivt argument för att stoppa ett beslut om samgående hos de som vill stoppa densamma.
  Nåväl, till höstens Riksmöte som sällskapet i Sandviken är sammankallande till är även de sällskap som har gått med hos Rikslänkarna välkomna. Dessutom har Sandvikensäll- skapet ansökt om medlemsskap hos Rikslänkarna. Denna träff bådar gott för ett första möte inför vårt framtida samarbete mellan oss Rikslänkar och Fria länkar.
 • Höstens bussresa, en tvådagarstur för oss länkkamrater och våra närmast anhöriga under vecka 34, kommer att gå mot Västmanland. Håll utkik på vår hemsida för fortlö- pande information om resans begivenheter,
 • Visbylänkarna kommer tillsammans med Rikslänkarna att under Almedalsveckan under måndag till torsdag i hamnen ha en husvagn för att sprida länkarnas budskap. Vi tackar Visby för ett mycket bra initiativ och anslår 1 000 kronor för att hjälpa till med att täcka de kostnader som uppkommer i samband med hyra av plats.

  Styrelsen beslutade inte om något nytt framtida mötesdatum. Vår ordförande kommer under sommaren att kalla oss till ett styrelsemöte vid behov.
  Om du har något förslag på verksamhet eller några frågor är du välkommen att kontakta styrelsen och du finner vår e-postadress via länken till vänster.  Hemsidan
  För att göra sidan så bra som möjligt önskar vi dina synpunkter på dess innehåll. Vad saknar du? Vad kan bli bättre?
  Tveka inte att säga till! Du gör det enklast genom att mejla webbredaktören på den klickbara länken längst ner på sidan.