Är jag alkoholist?


Besvara nedanstående frågor och läs vidare under dessa!
  • Behöver du en ”återställare” dagen efter?
  • Föredrar du att dricka ensam?
  • Förlorar du tid i eller uteblir från ditt arbete genom alkoholen?
  • Skadas din familj på något sätt genom din alkoholförtäring, blir den olycklig?
  • Blir du ”darrig” om du gör ett kort uppehåll med spriten?
  • Känner du dig rastlös eller orolig på grund av din spritförtäring?
  • Har din arbetsförmåga eller dina ambitioner minskat genom att du använder sprit?
  • Dricker du för att få ”mod” när du skall umgås med andra eller för att uppmuntra dig själv?
  • Skadas ditt rykte eller ditt anseende genom att du använder sprit.Om du måste svar ja på två eller flera av frågorna oven så är det sannolikt att du har problem.
Tag då kontakt med oss på Handenlänkarna så kan du av oss få svar på de frågor som du nu har om din alkoholförtäring. Vi kan erbjuda Dig, din familj, vänner och andra kunskap och gemenskap i den sociala verksamhet som är en del av vårt program.

Är jag i riskzonen?


Det finns ett ganska bra test från WHO på om vi kan ligga i riskkzonen för att utveckla sjukdomen alkoholism som kan fylls i av både dig själv, av en släkting, en vän eller en arbetskamrat för att se vart åt det barkar.
Som alltid är detta test endast rådgivande för vi måste, för att få en klarare bild också lägga in andra faktorer från vår omgivning, vårt arv, arbetslöshet, skiljsmässa, osv.
Dock ger testet en bra hint för åt vilket håll vårt drickande kan föra oss.
Hämta ner pdf-dokumentet genom att trycka här . Om du vill spara dokumentet på din hårddisk ställer du dig på den här länken, vänsterklickar och väljer Spara i menyn som dyker upp.
Skriv gärna ut dokumentet och sätt dig i lugn och ro för att fylla i det.
Om du blir orolig av de värden som du får fram kan du ta kontakt med oss på Handenlänkarna så kan vi tillsammans ta ett snack. Naturligtvis får du vara anonym för inledningsvis kan det kännas skämmigt att vilja göra något åt ett problem även innan det har gått över styr.

Alkoholism är en kronisk sjukdom som drabbar många människor men ingen i Sällskapet Länkarna i Handen vill försöka tala om för dig om du är alkoholist för detta kan du endast avgöra själv.