Historik


Det började i Amerika
där en rörelse, grundad på idén om hjälp till självhjälp bland alkoholberoende människor tog form år 1935. William “Bill” Wilson var kringresande försäljare och hade svåra alkoholproblem. Vid en kris kom han i kontakt med en läkare, Robert “Bob” Smith som också hade spritproblem. Det märkliga som hände var inte att Bill blev återställd och kunde börja arbeta igen, utan att Bob under sitt arbete med Bill själv fungerat utan alkohol och nästan glömt bort sina egna problem. Ur detta föddes den amerikanska AA-rörelsen. Bill och Bob blev dess grundare.Idén överfördes till Sverige
där initiativtagaren hette Axel Sällkvist och var inspektör på nykterhetsnämnden i Stockholm. Han fick i sitt arbete ständigt uppleva hur socialvårdens resurser misslyckades med de alkoholsjuka. Efter att ha läst en artikel i tidskriften Det Bästa med rubriken “Alkoholister botar varandra” som just handlade om AA-rörelsen, insåg han att detta kunde vara något att pröva också i Sverige. Han samlade sju alkoholberoende vänner till ett möte i sitt hem och där drog man upp riktlinjerna för vad som skulle bli Länkrörelsen. Man enades om att AA-rörelsens idéprogram skulle utgöra grundstommen, men att det förenings- och organisationsmässiga helt skulle anpassas efter svenska förhållanden.

Den 30 januari 1945 bildades Sällskapet Länkarna

De tolv stegen
som AA-rörelsens idéprogram heter, omarbetades av Boråslänkarna Wilhelm Frank och Ernst Liljekvist till länkarnas sju punkter. Den sista punkten avslutas med orden: “Som du själv blivit hjälpt, skall du hjälpa andra”.

Rörelsen växte
och av det första Sällskapet Länkarna har det blivit mer än 200 föreningar, som finns utspridda på varje större ort i Sverige. Även om arbetssättet kan variera mellan Sällskapen, har vi den gemensamma målsättningen att hjälpa andra människor med alkoholproblem till ett nyktert liv om de själva vill det, på samma sätt som vi en gång blev hjälpta när vi kom till Länkarna.

Sällskapet Länkarna i Handen


Hur det hela började
Fria Sällskapet Länkarna Handen bildades den 17 september 1967. Dåvarande kyrkoherden Östen Rassmussen samt kriminalkommissarie Sten Sundqvist, dåvarande ordförande i Sociala Centralnämnden skrev till Länkarna i Stockholm Söder och sökte hjälp. Ordförande på Stockholm Söder var Nils Almcrantz som också bodde i Haninge. Han lovade att ställa upp. I biblioteket i Handen startades Länkarna i och med att en interimstyrelse valdes.
Den första tiden så var biblioteket möteslokal men det blev så småning om ohållbart. Med hjälp av kommunen anskaffades den första länklokalen på Vendelsövägen 71, en stuga på 3 rum och kök. Stugan kallades för Hund-Emmas stuga, då det tidigare varit kennel där. Nackdelen med lokalen var dåliga bussförbindelser samt svårighet att hitta dit.
En delegation från länkarna uppvaktade kommunen om en lokal närmare centrum. Kommunen tyckte att det skulle bli för dyrt att betala hyra. Sten Sundqvist påpekade då att om man bara kunde hålla en man nykter och komma tillbaka till produktivt arbete så skulle detta betala sig.
Efter denna framstöt fick länkarna sin lokal. Bland olika alternativ så blev det den lokal vi har i dag. Den 7 maj 1971 invigdes den nuvarande lokalen på Nynäsvägen 52 en före detta mödravårdscentral som kallades mjölktappen.
Åren gick och sällskapet råkade ut för tråkigheter. Dåvarande ordförande blev nedslagen och skadad. Det blev oreda och naturligtvis återfall. 1985 bestod Handensällskapet av en tillförordnad ordf Karl Bäckström och sekreterare Seppo Lilja samt ett fåtal medlemmar.
1986 flyttade två länkar från Stockholm Söder över till Handenlänkarna för att stötta och få i gång sällskapet igen. 1986 tillsattes en interimsstyrelse där Harald valdes till ordförande Aina kassör och Seppo som sekreterare. Sedan växte sällskapet och återhämtade sig. Harald var sedan ordförande fram till och med 1991. Sedan dess har undertecknad varit ordförande. Sällskapet växer fortfarande så sakteliga.
Bosse Ekjund *)

En ny milstolpe
Våra länkkamrater har i många år varit uppdelade i två läger, i Fria länkarna och i Rikslänkarna. Flera av de sällskap som ingått i Fria länkarna tog under våren 2018 ett beslut om att det var dags för Länkrörelsen att än en gång gå samman under samma paraply.
Vi i Handenlänkarna tog ett beslut att ansöka om medlemskap i Sällskapen Länkarnas Riksförbund och är medlemmar där från och med maj 2018.

*)Bosse valde 2014 att lämna över klubban efter att ha tjänat Fria Sällskapet Länkarna i Handen som dess ordförande i 22 år.
Vi är många både nuvarande och tidigare Länkkamrater som har Bosse att tacka för den nykterhet, det anständiga liv som vi nu lever.
Erik Karlsson