K Fria Sällskapet Länkarna Handen


Länk-Nytt


Prenumerera, läs och annonsera i Länk-Nytt!

Förutom att den fria Länkrörelsens medlemstidning används som ett medlemsorgan används den även för informationsspridning ute i samhället, t.ex. på arbetsplatser, vårdcentraler, sjukhus, skolor m.m.


Redaktion
Länk-Nytt,
c/o Hultin
Åsboplan 9,
513 34 FRISTAD
Tel. 033-26 06 17, 0761-63 46 93
E-post: lanknytt@hotmail.com

Redaktör: Inger Hultin
Ansvarig utgivare: Jan Malm

Prenumerationsavdelning
Länk-Nytt
Norra Ågatan 10A
416 64 Göteborg
Tel: 031 - 15 55 06 (vard. 9 - 13)
E-post: lanknytt@hotmail.com

Annonsavdelning
Länk-Nytt
Box 7132
402 33 GÖTEBORG
Tel: 031 - 84 04 94
E-post: lanknytt@hotmail.com