K Sällskapet Länkarna Handen


V i   L ä n k a r


Länkarnas Riksförbunds tidning och officiella organ.

Förutom att Vi Länkar är en medlemstidning används den även för informationsspridning ute i samhället, t.ex. på arbetsplatser, vårdcentraler, sjukhus, skolor m.fl.Redaktion
Vi Länkar
Blomgatan 28, 169 60 Solna Besöksadress: som ovan
Telefon: 0708 - 776 589.
E-post: vilankar@rikslankarna.se
Redaktör och ansvarig utgivare: Ingemar Rosen

Prenumerationsavdelning
Vi Länkar
Blomgatan 28, 169 60 Solna
Besöksadress: se ovan
Telefon: 0708 - 776 589.
E-post: vilankar@rikslankarna.se
PlusGiro 49 95 02-3 Bankgiro 393-9998

Annonsavdelning
Tidningen Vi Länkar
Box 41, 433 21 Partille
Tel 031 - 44 16 69
E-post: vilankar@rikslankarna.se