Frågor & Svar


Sidan sammanställer svar på de vanligaste frågor som ni ställer till oss i länkrörelsen!
Kom gärna med fler frågor.
Vi ser inte några frågor som för kloka eller för dumma utan ställ dem!
Skicka e-post till Fråga Handenlänkarna
Frågor och svar


Hjälper snack?

Hur kan er metod att bara sitta och snacka med varandra avhålla mig från att dricka?

Det fungerar!
Kom på besök eller slå en signal så berättar vi mer.

Återfall

Om jag får ett återfall? Kastar ni ut mig då eller får jag göra bot på nästa medlemsmöte?

Ingetdera! Vi hoppas, men kräver inte att du på kommande punktmöte när du åter har blivit nykter kan berätta för oss vad det var som gjorde att du inte kunde stå emot suget.
När du får ett återfall skall du ringa till någon av oss så fort som möjligt så kommer vi hem till dig för ett snack. Vi kommer inte att tvinga dig på något vis till att ens slå ut den sprit som du kan ha hemma. Vi vill bara att du tar dig tillbaka till gemenskapen så fort som möjligt.
Vi är bara människor och det gör att en Länk aldrig får vara fördömande mot en annan Länk som gör ett tillfälligt misslyckande med att hålla sin nykterhet. Vi se i stället att det är positivt att du återkommer i gemenskapen när du har nyktrat till.

Punktmöten

Hur fungerar medlemsvården?

Vi har ett punktmöte (P-möte) varje onsdag utifrån vårt 7-punktsprogram innehållande medlemsvård. Här kan vi ta upp och prata om de frågor och de funderingar som vi har och som kan oroa oss i vår nuvarande nykterhet.
Varje besök i vår lokal, varje aktivitet som vi i Länkarna har är en viktig del i vår medlemsvård.

Vi hänger inte ut någon

Om jag kommer ned till Länkarna, kan jag då lita på att det inte snackas på stan om mina problem.

Vi litar på varandra för att kunna hålla vår nykterhet och få stöd när det känns tungt. Vi litar lika mycket på varandra att det som vi pratar om som rör oss personligen inte lämnar Länksällskapet.

Var kommer Borgen ifrån?

Läste för en tid sedan om att ett länksällskap bjöd in besökare på Borgen. Vad står Borgen för?

Tidigare kallades alla länklokaler för Borgen. En borg ger trygghet och är svår att inta för fienden. I detta fall är fienden den drog som vill dra ner oss.
Vi håller till i en källarlokal så fysiskt är det svårt att se densamma som en borg men trots att vi endast kallar den för vår lokal är känslan att komma dit densamma, den ger trygghet.